TRIQUETA VERDE SL foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun software de Xestión de clientes (CRM) e da actualización da súa Páxina Web (Páxina web a través de páxina propia). Estas accións tiveron lugar durante a anualidade 2019-2020. Para iso, contou co apoio do Programa TICCámaras da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.
Unha maneira de facer Europa.