Novidades

Destacados

Triqueta editora

Somos unha editorial galega e independente que, desde o ano 2010, publicamos proxectos de literatura infantil que inspiran e promoven valores en temas universais e importantes como a diversidade, o compromiso medioambiental, o patrimonio natural e a animación á lectura a través das súas edicións, cun forte compromiso coa cultura galega desde o inicio.

Todos os nosos títulos teñen como propósito abrir camiño, facer navegar a imaxinación, achegar o lector á diversidade, educar para a paz e sensibilizar sobre o coidado do noso planeta en edicións moi coidadas e de calidade, traballando sempre cun forte compromiso social.